Styrelsen i Föreningen Öppna Kanalen Växjö består idag av:

Lucas Mellergård, ordförande
Fia Sjöstrand, ledamot och kassör
Stefan Johansson, ledamot
Mathilda Muul, ledamot
Jurek Rosenhagen, suppleant
 

För att komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka mail till: Info@okv.se