Styrelsen i Föreningen Öppna Kanalen Växjö består idag av:

Fia Sjöstrand, ledamot och kassör
Lucas Mellergård, ledamot
Stefan Johansson, ledamot
Thomas Billet, ledamot
Katarina Liwbom, ledamot
Braulio Fransisco, ledamot
 

För att komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka mail till: info@okv.se