Styrelsen för 2016 består av följande personer:

Presidie

 • Johan Mångård, ordförande
 • Annica Jönsson, vice ordförande
 • Ingrid Bressler, kassör

Ledamöter

 • Hans Altbark
 • Camilla Carnmo
 • Lena Janlöv
 • Kim Lindstedt

Ersättare

 • Arianit Kurti
 • Agneta Tigerström

Revisorer

 • Markus Andersson, aukt. revisor
 • Lennart Värmby
 • Björn Gullander, suppleant