Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Växjö kommunfullmäktige, 21 mars 2017

av: Växjö kommun Programlängd: 4:03:30
Årets andra fullmäktigemöte av och med Växjö kommun. Ärenden, mål och riktlinjer för verksamheten beslutas, det diskuteras även interpellationer, nämndefrågor, motioner och medborgarförslag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje månad om mål och riktlinjer för verksamheten, och vilka nämnder som ska finnas.