Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Rätt att veta! - TMO- Traumamedveten omsorg

av: Region Kronoberg Programlängd: 1:05:35
Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.

Av Mostafa Hosseini, utbildare Rädda Barnen

Produktionsteam

Öppna Kanalen Växjö