Länsstyrelsen I Kronobergs län: föreläsningar om barn, ungdomar och internet

Föreläsning om barn, ungdomar och internet - Nina Rung

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län Programlängd: 1:33:05
okv.se/barn-ungdomar-och-internet
Föreläsning om barn, ungdomar och internet. Föreläsningen riktar sig till dig som förälder och du som i din profession vill ha mer kunskap om barns och ungdomars internetanvändande och de risker som finns kopplat till sexuell utsatthet.

Föreläsare: Nina Rung, Kriminolog, Huskurage
Nina Rung är kriminolog, föreläsare och debattör med stor erfarenhet av att utreda brott mot barn inom polisen. Hon deltar som expert hos organisationer och myndigeter i frågor om barns rätt, normarbete och förebyggande arbete kring våld och sexualiserat våld och leder utbildningar för samhällsaktörer såsom länsstyrelser, polisen, kommuner, civilsamhället, ideell sektor och skolor. Foto: Infinity Studio

Mer info: http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/kalender/2017/Sidor/F%C3%B6rel%C3%A4sningar-om-barn,-ungdomar-och-internet,-Alvesta.aspx

Medverkande

Nina Rung

Produktionsteam

Dennis Jönsson