Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Skoog Nilsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Isak

Talare

Felix

Talare

Jesper

Talare

Lars

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Mikael Sparrhult (FP)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Westergren (SD)

Talare

Linda Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

Årets Höörambassadör

4. Ändrad utbetalning av driftsbidrag till Skånes Djurpark

5. Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända

6. Ändring av lokala föreskrifter avseende anmälningsplikt för luftvärmepumpar

7. Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), rökfria miljöer, i Höörs kommun

8. Socialnämndens reglemente 2015

9. Val av förtroendevald ”Region Skåne/Färdtjänst"

10. Anmälningar