Ordförande

  • Fia Sjöstrand - ordförande

Ledamöter

  • Katarina Liwbom
  • Claes-Göran Åhlander
  • Thomas Billet

Revisor

  • Helena Fälton Björkman, Advice Revision

För att kontakta styrelsen i Öppna Kanalen i Växjö, maila info@okkron.se