Ordförande

  • Fia Sjöstrand - ordförande

Ledamöter

  • Thomas Billet
  • Katarina Liwbom
  • Braulio Fransisco
  • Claes-Göran Åhlander (ny 2021)

Revisor

  • Helena Fälton Björkman, Advice Revision

För att kontakta styrelsen i Öppna Kanalen i Växjö, maila info@okv.se